sobota, 22 czerwca 2019

A Sprig of Thyme

Gdybym wcześniej miała jakieś wątpliwości, po tym koncercie już bym wiedziała na pewno,
 dlaczego w biblijnych opisach Nieba nieodłącznymi elementemi są muzyka i śpiew. 

English Should I had any doubts beforehand, after this concert I would know for sure 
why biblical descriptions of Heaven feature music and singing.