poniedziałek, 4 lipca 2016

Pieśń z Pustyni Judzkiej


Psalm Dawida. 
Przebywał on wówczas na Pustyni Judzkiej. 
Boże! Ty jesteś moim Bogiem, 
szukam Cię całym sobą, 
Ciebie zapragnęła moja dusza, 
za Tobą zatęskniło moje ciało, jak spieczona, 
spragniona i bezwodna ziemia. 
W takim stanie ujrzałem Cię w przybytku, 
chciałem widzieć Twoją moc i Twoją chwałę, 
bo Twa łaska jest lepsza niż życie 
- moje usta będą Ciebie wysławiały. 


Póki żyję, będę Cię tak błogosławił, 
w Twym imieniu wzniosę w górę dłonie. 
Nasycony jak tłustością ofiary, 
uwielbiam Cię radosnymi słowami 
- ilekroć wspominam Ciebie na posłaniu 
i myślę o Tobie podczas nocnych straży. 
Ty bowiem przychodziłeś mi z pomocą, 
w cieniu Twych skrzydeł 
zaśpiewam pieśń radości. 
Przylgnąłem do Ciebie całą duszą, 
Twa prawica od dawna mnie podnosi.
Psalm 63;1-9


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz