wtorek, 2 grudnia 2014

now these three remain

Wiara. Nadzieja. Miłość.
Owocem zaś Ducha są:
Miłość. Radość. Pokój.... 

Wiara
czyli bezwzględne, bezgraniczne zaufanie.
Dowód tych rzeczywistości, których nie widzimy,
pewność tego, czego się spodziewamy.
Serce, które ufa jest przepełnione pokojem.
Pokojem, który przewyższa wszelki rozum.
Bo przecież ono wie, że to Bóg trzyma w swych rękach cały jego świat.
W tych dłoniach jest bezpieczne.
Wiara nie pozwala, być biernymi, bo trzeba o nią walczyć.
Sama też jest aktywna - czynna w miłości.
Obok niej zawsze jej dzieło.
Bo bez uczynków jest martwa.

Nadzieja.
Ta, która nie zawodzi.
Kotwica duszy sięgająca poza to, co widzialne.
Nadzieja zmartwychwstania. Nadzieja chwały. Chrystus.
Jej obecność przepełnia serca nieustającą radością.
...w nadziei radośni... 
Konieczna jest jednak wytrwałość w nadziei.
Jeśli tylko nie zachwiejecie się w nadziei...
To ona jest sekretem tego, aby zawsze się radować.

Miłość.
Cierpliwa jest, uprzejma jest.
Nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą,
Nie zachowuje się nietaktownie, nie unosi się gniewem,
Nie szuka swego, nie szuka własnej korzyści,
Nie pamięta złego, nie liczy doznanych krzywd,
Nie cieszy się z nieprawości, lecz raduje się z triumfu prawdy.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Nie jest łatwa. Trud miłości wymaga całkowitego zaparcia się siebie.
A jednak to do niej właśnie należy dążyć.
Ona bowiem jest spójnią doskonałości.

Wiara. Nadzieja. Miłość.
Te trzy, lecz z nich największa jest Miłość


*Hymn o Miłości, I Kor. 13:4-15 (różne przekłady Biblii)
*Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Gal. 5:22-23 (BW)
*A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy (BW), dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.(BT)
 Hebr. 11:1 
*A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie
Fil. 4:7 (BW)
*Umiłowani! Zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. 
Juda 1:3 (BW)
*Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. 
Gal. 5:6 (BW)
*Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jak. 2:26 (BW)
*A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.
 Rzym. 5:5 (BW)
*Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Kol.1:27 (BW)
*W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Rzym 12:12 (BW)
*Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Kol. 1:23 (BW)
*Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości, i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym. I Tes. 1:3 (BW)
*Dążcie do miłości[...] I Kor. 14:1
*A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Kol. 3:14 (BW)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz