środa, 14 grudnia 2016

hic et nunc

It is today for which we are responsible. 
God still owns tomorrow. *
- Elisabeth Elliot

*Dzisiaj jest dniem, za który jesteśmy odpowiedzialni. Jutro nadal należy do Boga.Dziękując Bogu za chwilę, która trwa, 
z ufnością powierzać Mu te, które nadejdą...

1 komentarz: