piątek, 18 maja 2018

Though None Go with Me

Co jakiś czas wraca do mnie ten film. Piękny. Poruszający. Trochę smutny. Promujący tak bliskie mi wartości. Głęboko w serce zapadły mi słowa Elizabeth Bishop: "Wiele lat temu podjęłam decyzję, by iść za Bogiem... bezwarunkowo".

Zdecydowałem pójść za Jezusem, nie wrócę już, nie wrócę już; 
(...) chociaż samotny tą drogą idę, nie wrócę już, nie wrócę już..."

English This movie keeps coming back to me. Beautiful. Touching. A bit sad. Promoting values I strongly believe in. It touches me deeply as the main character, Elizabeth Bishop, says: "Many years ago I've made a commitment... to follow God... unconditionally".

I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back; 
(...) though none go with me, no turning back, no turning back..."

Źródło zdjęcia: Internet


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz