czwartek, 20 marca 2014

Springtime
***

 Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia!
Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, 
Nie ma dla mnie dobra poza tobą.
Do świętych zaś, którzy są na ziemi: 
To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie.
Rozmnożą się boleści tych, 
Którzy chodzą za cudzymi bogami; 
Nie złożę im ofiar z krwi 
I nie wezwę imion ich wargami swoimi.
Pan jest działem moim i kielichem moim, 
Ty strzeżesz losu mojego.
Część moja przypadła w miejscach uroczych, 
Także dziedzictwo moje podoba mi się...
Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. 
Nawet w nocy poucza mnie serce moje.
Mam zawsze Pana przed sobą, 
Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.
Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, 
Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie,
Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, 
Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób.
Dasz mi poznać drogę życia, 
Obfitość radości w obliczu twoim, 
Rozkosz po prawicy twojej na wieki.

Psalm 16

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz